چگونه می توان توپ های تنیس روی میز را بازیابی کرد

December 8, 2020
آخرین اخبار شرکت چگونه می توان توپ های تنیس روی میز را بازیابی کرد

با توجه به اصل انبساط گرما و انقباض سرما , برای بازگرداندن آن ؛

 

در مرحله اول ، شما باید یک ظرف آب و آب گرم با دمای بالاتر از 80 درجه آماده کنید.

 

و سپس ، توپ صاف پینگ پنگ را در ظرف با آب گرم قرار دهید.

 

سرانجام بگذارید پنج دقیقه بماند و آن را بیرون بیاورید و توپ برگردد.

 

توجه: آب گرم بالای 80 درجه را به خاطر بسپارید.زمان استراحت را می توان با توجه به درجه صاف بودن توپ نیز افزایش داد.